neděle 7. října 2012

Jsem dokonalý takový, jaký jsem


Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. 
Nikomu a ničemu nemusím dokazovat, kým jsem – vím, že jsem 
dokonalým projevem života. Na své pouti nekonečna
jsem měl mnoho podob a každá z nich byla vždy tím 
pravým a dokonalým projevem Života. 
Nechci být nikým jiným, protože to neodpovídá tomu, co jsem si 
vybral pro tento život. Příště budu jiný. Jsem 
dokonalý takový jaký jsem, právě tady a právě nyní. 
Jsem naprosto dostatečný pro vše, čeho chci 
dosáhnout. 
Jediné, co potřebuji, je mít sám sebe rád 
ještě více než včera a přistupovat k sobě jako 
k člověku, který je hluboce milován. 
Láska je potravou, kterou lidské bytosti potřebují ke svému naplnění a k celistvosti. 
Učím se milovat sebe sama stále víc. Učím 
se stále víc milovat všechny. Společně vytváříme stále 
krásnější svět. Všichni jsme zdraví a zdravá je i naše 
planeta. S radostí si uvědomuji svou dokonalost a 
dokonalost Života. A tak tomu je. 

Kdykoliv vyslovíte kritiku nebo hodnocení, vysíláte 
něco, co se k vám vrátí.
Jsem rád sám sebou :-)

s láskou a vděčností Radek


                                www.iphoneostrava.com

Žádné komentáře:

Okomentovat